Vilkår & Betingelser

Sidst opdateret: Sep 28, 2017

Oversigt
Denne hjemmeside drives af KAEM. På hele webstedet vil udtrykkene “vi”, “os” og “vores” referere til KAEM. KAEM stiller denne hjemmeside til rådighed, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester tilgængelige via denne hjemmeside til dig, brugeren, på den betingelse at du accepterer alle vilkår, betingelser, politikker og bekendtgørelser, som er angivet her.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os deltager du i vores "Service" og accepterer at være underlagt følgende vilkår og betingelser: ("Servicevilkår", "Betingelser og vilkår"), herunder de yderligere vilkår, betingelser og politikker refereret heri og/eller som er tilgængelige via et hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der er browsere, leverandører, kunder, handlende og/eller bidragsydere af indhold.

Læs venligst disse Servicevilkår omhyggeligt, før du logger ind på eller bruger vores hjemmeside. Ved at logge ind eller bruge hvilken som helst del af webstedet, accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i denne aftale, kan du ikke få adgang til hjemmesiden eller benytte vores tjenester. Hvis disse Servicevilkår betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse Servicevilkår.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer, der føjes til det aktuelle websted, vil også være underlagt disse Servicevilkår. Du kan til enhver tid se den seneste version af Servicevilkår på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller udskifte en hvilken som helst del af disse Servicevilkår ved at bekendtgøre opdateringer og/eller ændringer til vores hjemmeside. Det er dit eget ansvar at tjekke denne side jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter offentliggørelse af eventuelle ændringer betragtes som accept af disse ændringer.
Generelle betingelser
Ved at acceptere disse Servicevilkår erklærer du, at du minimum har nået myndighedsalderen i dit land/din stat eller i det område hvor du er bosiddende, og du har givet os dit samtykke til at lade ​​dine yngre pårørende bruge dette websted. Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål eller bruge ​​Tjenesten i strid med lovgivningen i dit område (herunder, men ikke begrænset til, lov om ophavsret). Du må ikke overføre nogen som helst former for virus eller koder af destruktiv art. Brud på eller overtrædelse af et eneste af disse Vilkår vil resultere i øjeblikkelig ophævelse af dine Tjenesteydelser.

Vi forbeholder os retten til at afvise service til hvem som helst, når som helst. Du accepterer at dit indhold (med undtagelse af kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og indebære (a) overførsler via forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig de tekniske krav i tilslutningsnetværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypterede under overførsel via netværk. Du accepterer at undlade at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte en hvilken som helst del af Tjenesten, brug af ​​Tjenesten eller adgang til Tjenesten eller enhver kontakt på hjemmesiden, hvorigennem tjenesteydelsen leveres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os. Overskrifterne som er anvendt i denne aftale, er kun medtaget for nemheds skyld og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse Vilkår.
Nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet af oplysninger
Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette site, ikke er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på denne hjemmeside stilles kun til rådighed som generel information og bør ikke påberåbe sig at være eller anvendes som eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere præcise, mere komplette eller flere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materialet på dette site er på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er i sagens natur ikke aktuelle og stilles kun til rådighed, som referencer. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere informationer af nogen art på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at holde øje med ændringer på vores hjemmeside.
Ændringer af service og priser
Priserne for vores produkter kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os retten til enhver tid at ændre eller ophøre med Tjenesten (eller en hvilken som helst del eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid. Vi er ikke forpligtede over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten.
Valgfrie værktøjer
Vi kan give dig adgang til tredjeparts værktøjer, som vi hverken overvåger, bidrager til eller har nogen kontrol over. Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de står til rådighed" uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden anbefalinger. Vi har intet ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjeparts værktøjer.

Din anvendelse af valgfrie værktøjer, der tilbydes via webstedet, er helt på egen risiko og op til din egen påpasselighed, og du bør sikre dig, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som værktøjerne er indgivet af den relevante tredjeparts udbyder(e). Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden (herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester, vil også være underlagt disse Servicevilkår.
Tredjeparts links
Visse indhold og tjenester tilgængelige via vores Service, kan inkludere materiale fra tredjeparter. Tredjeparts links på dette websted kan henvise dig til tredjeparts websteder, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering af indholdet eller nøjagtigheden og vi garanterer ikke, og vil ikke have nogen forpligtelse eller ansvar for tredjemands materiale eller hjemmesider, eller andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenesteydelser, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med eventuelle tredjeparts websteder. Læs venligst omhyggeligt tredjepartspolitik og praksis og vær sikker på, at du forstår dem, før du deltager i en transaktion. Klager, krav, problemer eller spørgsmål angående tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.
Brugerkommentarer, feedback og andre indlæg
Hvis du på vores anmodning, eller uden, sender bestemte indlæg (f.eks. konkurrencebidrag), kreative ideer, forslag, tilbud, planer eller andre materialer online, via e-mail, med post, eller på anden måde (fællesbetegnet: "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid uden begrænsninger, kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og/eller på anden måde bruge eventuelle kommentarer i ethvert medium, som du sender til os.

Vi er og vil ikke blive forpligtet (1) til at holde eventuelle kommentarer fortrolige; (2) til at kompensere økonomisk for eventuelle kommentarer; eller (3) at besvare på eventuelle kommentarer. Vi kan, men er ikke forpligtet til at, overvåge, redigere eller fjerne indhold, som efter vores skøn er ulovligt, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde stødende eller overtræder nogen parts immaterielle rettigheder eller disse Servicevilkår.

Du giver samtykke til, at dine kommentarer ikke krænker nogen tredjeparts ret, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller anden personlig rettighed eller ejendomsret. Du giver endvidere samtykke til, at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller indeholder computervirus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af ​​Tjenesten eller ethvert tilknyttet website. Du må ikke bruge falsk e-mail adresse, foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjepart med hensyn til kilden til enhver kommentar. Du er eneansvarlig for eventuelle kommentarer, du kommer med, samt deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet ansvar for eventuelle kommentarer, indsendt af dig eller tredjepart.
Personlig information
Din indsendelse af personlige oplysninger via hjemmesiden er underlagt vores Fortrolighedspolitik.
Fejl, unøjagtigheder og udeladelser
Indimellem kan der være information på vores hjemmeside eller i Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, prissættelse, kampagner, tilbud, produkter, forsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, og ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis eventuelle oplysninger i Tjenesten eller på de relaterede hjemmesider er unøjagtige, til enhver tid uden forudgående varsel (også efter du har sendt din bestilling).

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i Tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre det er påkrævet ved lov. Ingen angivet opdatering eller opdateringsdato anvendt i Tjenesten eller på enhver relateret hjemmeside må anses for at angive, at alle oplysninger i Tjenesten eller på alle relaterede hjemmesider er blevet ændret eller opdateret.
Forbudt anvendelse
Ud over andre forbud, som angivet i Servicevilkår, må du ikke bruge hjemmesiden eller dens indhold: (a) til ulovlige formål; (b) at hverve andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde alle internationale, føderale, provinsielle eller statslige forskrifter, regler, love, eller lokale forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores immaterielle rettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, underkende, skræmme eller diskriminere på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse, eller handicap; (f) at fremlægge urigtige eller vildledende oplysninger; (g) til at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan anvendes på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af Tjenesten eller en eventuel tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider, eller internettet; (h) at indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; (i) til spam, phishing, farming, falske påskud, spider, crawling, eller scraping; (j) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside for overtrædelse af enhver forbudt anvendelse.
Ansvarsfraskrivelse af garantier; Ansvarsbegrænsning
Vi garanterer, erklærer eller indestår ikke for, at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri. Vi garanterer ikke, at de resultater, der måtte opnås ved brug af tjenesten vil være nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller til enhver tid annullere tjenesten, uden varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenester leveret til dig gennem tjenesten er (medmindre det er specificeret af os) leveres "som de er" og "som de står til rådighed" for din brug, uden nogen erklæring, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse af ophavsrettigheder. I intet tilfælde kan KAEM, vores direktører, funktionærer, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteydere eller licensgivere være ansvarlig for eventuelle skader, tab, krav, eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle, eller følgeskader af enhver art, herunder, uden begrænsning, tab af fortjeneste, tabte indtægter, mistede besparelser, tab af data, omkostninger til udskiftning eller lignende skader, uanset om det er baseret i kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, som følge af din brug af ​​tjenesten eller eventuelle produkter indkøbt gennem tjenesten, eller for alle andre fordringer relateret på nogen måde til din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller mangler i ethvert indhold, eller tab eller skade af nogen art opstået som følge af brug af tjenesten eller indhold (eller produkt) offentliggjort, overført, eller på anden måde gjort tilgængelig via tjenesten, også selvom der har været underrettet om at de kunne forekomme. Da nogle stater eller retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, vil vores ansvar i sådanne stater eller retskredse være begrænset til det maksimale omfang tilladt ved lov.
Erstatning
Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde KAEM og vores moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, skadesløse fra ethvert krav, herunder rimelige advokatsalærer, fremsat af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din misligholdelse af disse Servicevilkår eller de dokumenter, de inkorporerer ved henvisning, eller din overtrædelse af nogen lov eller rettigheder for en tredjepart.
Vilkårenes uafhængighed
I tilfælde af, at en bestemmelse i disse Servicevilkår afgøres at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, skal en sådan bestemmelse alligevel kunne fuldbyrdes i videst muligt omfang, tilladt efter gældende lov, og den del der ikke kan håndhæves skal anses for at være adskilt fra disse Vilkår for tjenesten, en sådan beslutning skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen fra alle øvrige bestemmelser heri.
Afslutning
De forpligtelser og ansvar som parterne har pådraget sig før opsigelsesdatoen, forbliver så godt som alle i kraft efter opsigelsen af ​​denne aftale. Disse Servicevilkår er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller os. Du kan opsige disse Servicevilkår til enhver tid ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores hjemmeside. Hvis du, efter vores skøn, ikke overholder, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde vilkår eller bestemmelser i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle forfaldne beløb til og med den dato, opsigelsen træder i kraft; og/eller i overensstemmelse hermed kan vi nægte dig adgang til vores Services (eller dele heraf).
Hele aftalen
Vores manglende udøvelse eller håndhævelse af en eventuel rettighed eller bestemmelse i disse Servicevilkår udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse Servicevilkår og alle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på dette websted eller vedrørende Tjenesten udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten, erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag, mundtlige som skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af Servicevilkår). Eventuelle uklarheder i fortolkningen af ​​disse servicebetingelser må ikke fortolkes imod den part, der har udarbejdet dem.
Lov
Disse Servicevilkår og eventuelle særskilte aftaler, hvor vi yder dig Services er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark.
Ændringer af betingelser og vilkår
Du kan se den seneste version af Servicevilkår til enhver tid på denne side. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn, at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer til vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmeside eller Tjenesten efter offentliggørelse af eventuelle ændringer i disse Servicevilkår betragtes som accept af disse ændringer.