Asthmatech IvS

  • 5 år siden
  • 1 medlem
  • 1129 visninger

Asthmatech IvS er firmaet der har kreeret Astma Dagbogen, som er en digital Astma Dagbog til den almene astma patient. Den digitale dagbog erstatter den nuværende og traditionelle papir-og-blyantsmetode.Astma Dagbogen er digital og læner sig på ad dens 4 uundværlige værdier:

1. En digital dagbog du altid har på dig. Den nuværende dagbog findes i papirversion og du får den udleveret af din læge. Papirversionen er ufattelig nem at spilde ud over og ødelægge på den måde samt også, at det ikke er altid du lige får papiret med om morgenen inden arbejde/skole.

2. Astma Dagbog APP’en har en indbygget påmindelsesfunktion, man selv indstiller, således at den pågældende astmapatient bliver befriet for selv at skulle huske på data. På den måde sikres et højere kvalitetsniveau og manglende registreringer bliver passé, hvilket overordnet set letter hele dagbogføringsprocessen.

3. I Astma Dagbog APP’en findes en forældrenotifikationsfunktion. Denne funktion indebærer, at man som forældre eller forsørgere har muligheden for at blive påmindet, hver gang ens barn skal foretage registreringer i dagbogen – eller når barnet skal tage sin astmamedicin.

4. Med udgangspunkt i Astma Dagbogen dannes en rapport, som deles med din læge. Denne rapport indeholder samtlige astmanøgletal og beregninger, som lægen tidligere skulle udarbejde manuelt med basis i papir-og-blyant-registreringer.